Trygghetslarm

Trygghetslarm är en service till personer som bor i eget boende och som på grund av sjukdom eller svårare funktionshinder kan behöva tillgång till hjälp och service hela dygnet.

Syftet med trygghetslarm är att underlätta för personer att bo kvar i det egna boendet.

För trygghetslarm betalas en avgift varje månad, avgiften ingår i maxtaxan. 
Avgift för trygghetslarm, klicka på länken nedan:
Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta.


För de trygghetslarm som finns i särskilda boenden tas ingen särskild avgift ut.

Ansökan om trygghetslarm görs hos kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter till dem hittar du här


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-05 10.53
av Maria Wallin-Larsson