Rehabenheten i Härjedalens kommun

Kontaktuppgifter till rehabenheten

Rehabenhetens grundläggande uppgifter är att hjälpa äldre, funktionshindrade eller sjuka personer som har problem att klara sin vardagstillvaro, samt att ge livet ett värde och innehåll. Rehabenheten består av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

VAR OCH HUR
Vårt arbetsområde är hela kommunen och vi finns regelbundet vid de olika servicehusen. Rehabilitering kan fås i din hemmiljö eller på kommunens korttidsplatser.

VI SAMVERKAR MED
Samverkan sker med biståndshandläggare, sjuksköterskor, vårdpersonal och hemvårdschefer. All verksamhet sker med vårdtagaren/individen i centrum.

VÅRT MÅL ÄR ATT

Alla med behov ska erbjudas rehabiliteringsinsatser för att kunna bo kvar i eget boende och kunna ha en fungerande vardagsmiljö så länge som möjligt.

Rehabilitering kan vara aktuellt när någon

  • Nyligen kommit hem från sjukhuset
  • Behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering på sjukhus
  • Har varit sjuk länge och vill komma igång igen.
  • Känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet när man ska utföra vardagliga aktiviteter. Exempel kan vara att man har blivit sämre på gå, sköta sin hygien, påklädning, matlagning m.m.
  • Vårdas av en anhörig - både du och den anhörige kan behöva råd och stöd när det gäller träning, arbetssätt och andra åtgärder som kan underlätta i hemmet.
  • Är i behov av hjälpmedel

Fallprevention
Varje år erbjuder kommunen ett hembesök av en sjuksköterska till alla som fyller 75 år. Besöket syftar till att förebygga fall och ohälsa. Den som tackar ja till ett hembesök kan få hjälp med att se över sin hemmiljö, sina mediciner med mera. ÄVEN om du inte är 75 år så kan du vända dig till oss för rådgivning. Då kan vi boka in ett hembesök för se över riskmomenten i din hemmiljö och eventuellt rekommendera aktiviteter/träning som kan stärka balans, muskulatur och självkänsla. 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-21 16.55
av Helena Lindell