Överklaga beslut

Lagbok

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten.

Handläggaren som utrett ditt ärende är skyldig att informera dig om hur det går till att överklaga. Detta sker oftast i samband med att du får ta del av beslutet. Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående eller annan som kan hjälpa dig med detta kan handläggaren hjälpa till.

Du har tre veckor på dig
Lämna in ett skriftligt överklagande till kommunen, senast tre veckor efter du fått ditt beslut. Det går bra att skriva på ett vanligt papper.
Skriv vilket beslut det gäller (rubrik, ärendenummer) och vad du vill ha ändrat. Du ska skriva din namnteckning på överklagandet, det vill säga underteckna. Det är inte giltigt om någon annan undertecknar.

Lämna ditt överklagande till den handläggare som fattat beslutet
Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till förvaltningsrätten. Då prövar förvaltningsrätten ärendet och fattar ett beslut, det vill säga avkunnar en dom.

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Regeringsrätten. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-08-11 16.46
av Helena Lindell