Hemvård

Den sociala hemtjänsten är ett bistånd som prövas enligt socialtjänstlagen och som ska tillgodose den enskildes huvudsakliga behov av omvårdnad och skötsel i det egna hemmet.

Hjälpbehovet ska vara föranlett av sjukdom, nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga, samverkande sociala och/ eller medicinska skäl.

Hemtjänsten kan bestå av personlig omvårdnad, matdistribution, städning, enklare sjukvård, viss rehabilitering och aktivering. Biståndsansökan görs hos biståndshandläggare i det område där man bor.

Kontaktuppgifter till biståndsenheten

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-07-02 08.52
av Helena Lindell