Hälso- och sjukvård

Hemsjukvård

Med hemsjukvård avses de sjukvårdsinsatser som skall utföras i eget boende och som ordinerats av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation.

För enbart sjukvårdande eller rehabiliterande uppgifter i hemmet, meddelade av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut erlägger patienten en särskild avgift vars storlek motsvarar landstingets patientavgift för besök hos distriktssköterska.

Har den enskilde pågående insatser från både hemtjänsten och hemsjukvården skall hemsjukvårdens omfattning adderas till hemtjänstens, där summan bestämmer relevant insatsnivå och därmed avgiftens storlek utifrån reglerna för maxtaxa.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-01-16 17.54
av Helena Lindell