Byvaktmästare

Byvaktmästare är en service som erbjuds till personer som har hemtjänst och som samtidigt vill ha möjlighet att bo kvar i sin ordinarie bostad och kunna hålla fastigheten i rimligt skick.

Göromålen utförs inom kommunens avdelning för Arbete och aktivitet. I byvaktmästarens arbetsuppgifter ingår göromål såsom snöskottning, gräsklippning, lövkrattning och liknande samt mindre reparationer och underhåll av bostaden i det fall detta inte ankommer på hyresvärd. Byvaktmästaren är inte skyldig att utföra arbeten som kräver fackkunskaper eller särskild behörighet.

Taxan är 200kr/tim, 100kr per påbörjad halvtimme.Linda Lundborg
Telefon 0680-163 31
linda.lundborg@herjedalen.se

Patrick Andreasson
Tfn 0680-176 60
patrick.andreasson@herjedalen.se


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-25 10.22
av Helena Bredesen