Våld i nära relationer

Individ- och familjeomsorg hjälper dig om du är eller har varit utsatt för hot eller våld i en nära relation.

Är du i behov av stöd och hjälp? Kontakta oss. Individ- och familjeomsorgen har beredskap under kontorstid. 
Ring 0680-161 00 och be att bli kopplad till socialtjänstens mottagning.
Vid akut behov kvällar och helger kontakta socialjouren i Härjedalens kommun via 112.

Det finns möjlighet att söka ekonomiskt bistånd till uppehälle och boende i akut skede. Individuell prövning görs. Vid behov kan långsiktigt stöd erbjudas.

Är du i behov av att skydda dina personuppgifter finns information på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du misstänker att ett barn eller en tonåring far illa - göra en anmälan till socialtjänsten.
Läs mer häröppnas i nytt fönster

Vid akut behov
kvällar och helger
kontakta socialjouren i Härjedalens kommun via
larmnumret 112

Kontaktinformation
Reception Socialtjänsten
0680-161 40

Socialsekreterare
0680-161 00 vx

Trappan
För barn som upplevt våld
0680-176 45

Polisen
Telefon 114 14

Sjukvårdsrådgivningen
Ring 1177 om du behöver vård eller behandling

Kvinnojouren
Telefon 063-13 25 00

Brottsofferjouren Jämtland
063-51 24 00

Kvinnofridslinjen
Telefon 020-50 50 50
Nationell stödtelefon öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Juridikjouren Umeå
Telefon 090-77 97 00
tisdagar kl 18:00 - 20:30
juridik@kvinnojoureniumea.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-03 14.52
av Anna Elfqvist