Vill du hjälpa andra?

Det finns barn och ungdomar som är i behov av vuxenstöd utöver sina egna föräldrar, t ex en kontaktperson, kontaktfamilj eller ett familjehem. Vi söker dig som vill göra en viktig och uppskattad samhällsinsats. Genom uppdrag som kontaktperson eller att öppna ditt hem för ett behövande barn eller ungdom kan du göra skillnad och får samtidigt uppleva mycket glädje och utvecklas som person

Kontaktperson
Ett barn eller en ungdom som har svårigheter med att själv ta sig för saker, saknar ett socialt nätverk eller behöver en förebild kan ansöka om en kontaktperson. En kontaktperson är en person som träffar barnet eller ungdomen regelbundet och hittar på olika aktiviteter tillsammans. Syftet med att vara kontaktperson är oftast att hjälpa barnet eller ungdomen med stöd och stimulans och för att bryta social isolering. Det finns mycket att hitta på tillsammans, det kan vara allt ifrån enkla promenader till idrottsaktiviteter, fika tillsammans eller bara prata i telefon en stund.

Kontaktfamilj
Ibland behöver familjer stöd och avlastning för kortare perioder av en annan familj som kan hjälpa till att ta hand om barnen/ungdomarna någon eller några dagar i månaden, oftast på helger. Det stödet kallas kontaktfamilj. En kontaktfamilj kan behövas av många olika anledningar, ofta saknar familjen ett eget socialt nätverk som kan hjälpa till. Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn eller en ungdom i ditt hem. Uppdraget handlar om att ge stöd, hjälpa till att bygga upp rutiner och socialt nätverk eller bryta en negativ utveckling. Barnet kan behöva hjälp med t ex läxläsning och fritidsaktiviteter.

Familjehem
Det finns även barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar en kortare eller längre tid. Dessa kan behöva bo i en annan familj under en tid, ett så kallat familjehem (hette tidigare fosterhem). Som familjehem tar du emot barn och ungdomar som behöver en annan uppväxtmiljö. Familjehemsföräldrar är vanliga människor som lever under trygga och stabila förhållanden och som har ett stort hjärta och engagemang.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-25 14.43
av Maria Wallin-Larsson