Fjärilen för barn och tonåringar i familjer med beroenden

Barn som växer upp bland beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, spel eller i en familj med psykisk ohälsa utvecklar ofta en mängd försvar och beteenden för att klara av stressen och svårigheterna i familjen.

I förlängningen kan dessa försvar och beteenden hindra barnen i deras personlighetsutveckling och sociala liv. Vi ser beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel som en sjukdom.   
Sjukdomen drabbar hela familjen, inte bara den som är beroende.

Hjälp via Fjärilsgruppen

Barn och toåringar kan få hjälp via Fjärilsgruppen. Barn 9-12 år 1,5 timmar per vecka. 13 år och uppåt 2 timmar per vecka.

Fjärilen Barn- och tonårsprogram PDF (pdf, 278.8 kB)

Fjäril

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-12 18.27
av Åsa Evertsdotter