Familjeteamet

Famileteamet finns till för familjer med barn i åldern 0-18 år i Härjedalens kommunen.

Familjeteamet erbjuder

  • Stödsamtal till föräldrar om frågor som rör relationer mellan barn, tonåringar och föräldrar.
  • Stöd och råd i föräldrarollen, till exempel förhållningssätt och gränser.
  • Repulse - hjälp att kontrollera sina impulser.

Famileteamets arbete utgår från familjens behov av hjälp och en önskan om positiv förändring.

Målsättning med Familjeteamets arbete

  • Hitta nya sätt för att bryta negativa levnadsmönster.
  • Finna och förstärka familjens egna resurser.
  • Stärka föräldraskapet, ge stöd i att sätta gränser eller förmedla omsorg.

Kontakta Familjeteamet

Föräldrar är välkomna att kontakta oss. Kontakten kan även förmedlas via mödravårdscentral, barnavårdscentral eller av elevvårdspersonal i skola och förskola.

Familjeteamet arbetar även på uppdrag av individ- och familjeomsorgen i Härjedalens kommun, som kan bevilja behandlingsinsats från familjeteamet.

Alla som arbetar i familjeteamet har tystnadsplik. Inga journaler skrivs.

Kontaktinformation
Familjebehandlare
Lars Unger
Telefon
0680-176 46
E-postadress
lars.unger@herjedalen.se

Familjebehandlare
Catarina Bäckman
Telefon
0680-162 39
E-postadress
catarina.backman@herjedalen.se

Hemterapeut
Ingeborg Johansson
Telefon
0680-176 44
E-postadress
ingeborg.johansson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-28 15.33
av Åsa Evertsdotter