Familjeteamet

Är en insats för familjer med barn i åldern 0-18 år i kommunen.
 
Vi erbjuder:
Stödsamtal till föräldrar kring frågor som rör relationerna mellan barn/tonåringar
och föräldrar
 
Stöd och råd i föräldrarollen, till exempel förhållningssätt och gränser

Repulse — hjälp att kontrollera sina impulser

Vi utgår från familjens behov av hjälp och en önskan om positiv förändring.

Målsättning:
Hitta nya sätt för att bryta negativa levnadsmönster
Finna och förstärka familjens egna resurser.
Stärka föräldraskapet, att ge stöd i att sätta gränser eller förmedla omsorg.

Föräldrarna kan själva ringa oss eller, så kan kontakten förmedlas via MVC/BVC,
eller av elevvårdspersonal inom skola och förskola.

Vi arbetar även på uppdrag av Individ och familjeomsorgen som kan bevilja en
behandlingsinsats från familjeteamet

Vi som arbetar i familjeteamet har tystnadsplikt. Vi för heller inga journaler.

Klicka här för att se vår broschyrPDF (pdf, 843.8 kB)

Kontaktinformation
Familjebehandlare
Lars Unger
Telefon
0680-176 46
E-postadress
lars.unger@herjedalen.se

Familjebehandlare
Catarina Bäckman
Telefon
0680-162 39
E-postadress
catarina.backman@herjedalen.se

Hemterapeut
Ingeborg Johansson
Telefon
0680-176 44
E-postadress
ingeborg.johansson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-05 15.15
av Maria Wallin-Larsson