Samarbetssamtal

Familj

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den lösning som är bäst för barnet. Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att gemensamt hitta former för vårdnaden om barnet, barnets boende och umgänge med den förälder det inte bor med.

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att lösa eventuella tvister utanför domstol. Kommunen skall enligt socialtjänstlagen erbjuda föräldrar samarbetssamtal under sakkunnig ledning.

Samarbetssamtal fokuseras kring föräldraskapet och inte på att förmå föräldrar att fortsätta leva tillsammans. Samtalen handlar om barnets vårdnad, hos vem barnet ska bo (växelvis eller hos en av föräldrarna) och hur umgänget ska utformas på bästa sätt för barnet med den förälder som barnet inte bor hos.

Föräldrarna ska kunna fungera som föräldrar till sina gemensamma barn trots att de själva inte längre lever tillsammans. Samtalen kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse om vårdnad, boende eller umgänge. Samarbetssamtal är frivilliga och kostnadsfria. Samarbetssamtal som sker på föräldrars initiativ registreras inte. 

Läs mer här
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Välkommen att kontakta socialtjänstens mottagningsenhet via kommunens växel tfn 0680-161 00
E-post: sociala@herjedalen.se

Gäller konflikten främst vuxenrelationen bör man istället vända sig till Familjerådgivningen i Jämtlands län.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-22 14.13
av Maria Wallin-Larsson