Dödsboanmälan

Ros

Enligt ärvdabalkens bestämmelser kan dödsboanmälan i vissa fall ersätta en bouppteckning. Det gäller om dödsboets (den avlidnes) tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och övriga utgifter i samband med dödsfallet - under förutsättning att fast egendom eller tomträtt inte ingår i dödsboets tillgångar.

Dödsboanmälan görs av kommunen till Skatteverket.

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan

  • Inga räkningar, förutom begravningskostnaderna, ska betalas innan dödsboanmälan är klar. Det gäller även hyran.
  • Finns tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas för begravningskostnaderna.
  • Ett dödsbo kan i vissa fall vara berättigad till ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Max ett halvt prisbasbelopp (23 650 kronor) minus dödsboets egna tillgångar kan beviljas efter utredning.


Mer information

För mer information kontakta dödsbohandläggare via kommunens växel 0680-161 00.

Läs mer i Efterlevandeguiden – en checklistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan för att göra det enklare för de som förlorat någon nära.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-13 18.43
av Åsa Evertsdotter