Hemsändning av dagligvaror

Den 16 januari 2013 beslutade kommunstyrelsen att alla livsmedelsbutiker ska få chansen att erbjuda hemsändning av livsmedel/matvaror till pensionärer och funktionshindrade. Hemtjänsten kommer därmed inte längre att sköta inköp där avtal med butiker finns.

Kort om hemsändning av dagligvaror
Pensionärer och funktionshindrade som inte själva kan ta sig till butiken ges möjlighet att få hemsändning enligt nedan:

 • Kostnad för pensionär/funktionshindrad är 20 kr
 • Tjänsten kan nyttjas för en leverans per hushåll och vecka
 • Hemsändning sker från den butik på närmaste ort där avtal med kommunen finns
 • Hemsändning från en butik får inte ske förbi en annan butik
 • Tjänsten ingår inte i maxtaxan


Kontakt med kommunen

 1. Pensionärer/funktionsnedsatta som har kontakt med en biståndshandläggare beställer hemsändning via dem.
  Kommunens växeln lotsar dig rätt:
  Tfn 0680-161 00

 2. Pensionärer/funktionsnedsatta som ej har övrigt bistånd vänder sig till: 
  Malin Fjellgren
  Tfn 0680-167 51
  malin.fjellgren@herjedalen.se

Kontakt med butiken
När hemsändning ska beställas lämnar du inköpslistan till butiken. Här kan hemtjänsten vara dig behjälplig. Butiken informerar dig om vilken dag och tid som varorna körs ut. Vid leverans betalas serviceavgiften på 20 kr samt varorna. Du får skriva på en lista att hemkörningen skett. Hjälp med uppackning av varor beviljas av biståndshandläggare.

Läs mer om vad som gäller på de olika orterna i kommunenPDF (pdf, 58.7 kB)

Översikt butikerPDF (pdf, 18.3 kB)

Policy för hemsändning av dagligvaror i Härjedalens kommunPDF (pdf, 45.5 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-07-26 10.15
av Helena Lindell