2020-02-24 17.57

Sök bidrag från Södergrens donationsfond och Svegs sjukhus samfond

Sök pengar från Stiftelsen Södergrens donationsfond och Stiftelsen Svegs sjukhus samfond.

Stiftelsen Södergrens donationsfond

Ändamålet är att främja barn- och ungdomsvård, bistå åldringar och personer med funktionshinder.
Utdelning kan ske till personer som är folkbokförda i före detta Tännäs kommun (Funäsdalen med omnejd).

Stiftelsen Svegs sjukhus samfond

För täckning av till exempel kostnader för eftervård, rekreationsresor, pedagogiska leksaker eller hjälpmedel.
Utdelning kan ske till patienter folkbokförda i Härjedalens kommun.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag: 30 april 2020.

Ansökningsblanketten skickas till:
Fondens namn, Härjedalens kommun, Socialförvaltningen, 842 80 Sveg

Ansökningsblankett finns på sidan Sociala donationsfonder på kommunens webbplats.

Mer information

Läs mer om de sociala donationsfonderna på Härjedalens kommuns webbplats

Handläggare för donationsfonder
måndag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0680-161 00

För barn görs ansökan av målsman eller med dennes medgivande.

Beslut om utdelning från fonderna

Ansökningarna behandlas på socialutskottets möte i juni 2020.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-24 17.57
av Åsa Evertsdotter