2020-04-27 18.20

Om skyddsutrustning för personal som arbetar med friska medborgare

Många som får stöd av kommunen via hemtjänst, boende i LSS-bostad eller särskilt boende för äldre har frågor om varför inte personalen använder skyddsutrustning när de besöker friska medborgare.

Coronaviruset smittar från person till person genom så kallad dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar och sekret från luftvägarna som sprids när någon hostar eller nyser och vid nära kontakt mellan personer.

En annan möjlig smittväg är spridning via droppar som landat på ytor eller föremål i närheten av personer som är infekterade med covid-19. Genom att hålla extra god handhygien minskar risken för att bli infekterad.

Du som har stöd av personal skyddas mot smitta genom att personalen har god följsamhet till basala hygienrutiner. Det innebär god handhygien och rena kläder. Det är det viktigaste sättet att minska risken för smitta.

Det är inte klarlagt att användande av skyddsutrustning, till exempel munskydd, skulle minska smittspridningen. Det kan däremot innebära ökad smittrisk när man tar av och på munskyddet.

Vid vård av person som har covid-19 använder personalen speciell skyddsutrustning för att skydda sig själva från smitta.

Läs om att enkla munskydd kan öka risken för smittspridning, en debattartikel på Region Jämtland-Härjedalens webbplats av bland andra Micael Widerström, smittskyddsläkare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-27 18.20
av Åsa Evertsdotter