Med blicken 30 år framåt

Framtidens position har blickat framåt och beskriver i en slutrapport framtida möjligheter för Härjedalens kommun och hur kommunen kan arbeta för att ta sig dit.

– Vi ska fortsätta arbetet med att etablera en positiv bild och känsla i Härjedalen. Det är viktigt, framförallt bland invånarna själva, men även utåt, säger Malin Elmerstig, projektsamordnare och fortsätter:

– De allra flesta i kommunens organisation och medborgarråden trivs bra i Härjedalen. Men den urbana normen är stark och det är lätt att glömma bort landsbygdens många fördelar: Närheten mellan människor, lugnet, naturen och mycket annat som deltagarna framhåller som positivt.

Rapportens förslag till fortsatt arbete

Framtidens position har genomförts i samarbete med Institutionen för stad och land på Sveriges lantbruksuniversitet. Några av de sammanfattande slutsatser är: 

  • Grunden för stark samverkan är att jobba med dialog inom områden som är konfliktfyllda, främst frågor om markanvändning. Skapa samarbetsprojekt och dialog om markfrågor tillsammans med forskare i miljökommunikation och naturresurshantering från Sveriges lantbruksuniversitet
  • Berätta om de ekonomiska utmaningarna för medborgarna. Indragen service slår mot småbyar, framförallt socialt. I viss mån kan digitala lösningar, till exempel för bibliotek, vara en lösning.
  • Det är svårt att bo i Härjedalen för den som inte kan köra bil. Kollektivtrafiken går sällan och kostar. Det gör att framförallt ungdomar, nyanlända och pensionärer har svårt att ta sig till butiker, myndigheter och liknande. Det kan vara avgörande för om ungdomar eller nyanlända väljer att bo kvar.
  • Infrastrukturen begränsar möjligheterna till pendling i kommunen, transporter för näringsliv och resor till turistorterna för besökare utan bil. Upprustning av inlandsbanan, E45:an och att se över möjligheterna till järnväg till västra Härjedalen torde vara positivt.
  • Samarbeta med andra kommuner om fritidshus. Här krävs regional eller nationell samordning.
  • Näringslivssatsningar i fler branscher än turism för att sprida riskerna. Gröna näringar eller industri kopplat till Härjedalens förutsättningar är områden med mest potential. Skogsnäring, livsmedelsproduktion och fortsatt arbete för att bredda turismnäringen är av intresse för Härjedalens kommun.

Slutsatserna är även kommunens kommentar till den regionala utvecklingsstrategin, som sträcker sig till 2050.

– Arbetet med att implementera lärdomarna i kommunens verksamhet återstår. En del saker handlar om att skruva på existerande verksamhet medan andra rekommendationer är mer ambitiösa och kräver arbete och resurser på lång sikt, säger Malin Elmerstig.

Läs slutrapporten Framtidens positionPDF (pdf, 504.1 kB)

 

Forskare, råd och SFI-grupper har deltagit

Forskare och experter har föreläst för kommunstyrelsen om ämnen som är viktiga för Härjedalens kommuns framtid. Alla föreläsningar berörde kommunens vikande befolkningsutveckling.

Workshoppar har hållits med Härjedalens ungdomsråd, samiska rådet, SFI-grupperna i Sveg och Hede, näringslivsrådet och Härjedalens råd för pensionärer och funktionshindrade.

Läs mer om Framtidens position på Härjedalens kommuns webbplats.

Bakgrund

Region Jämtland-Härjedalen reviderar den regionala utvecklingsstrategin som stakar ut vägen för en hållbar tillväxt för hela regionen. För att få kommunerna att delta utlystes pengar som kommunerna kunde sökas för att engagera sig i revideringen.

Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin har gett Härjedalens kommun tillfälle att ta fram underlag och översikt för att bättre arbeta med framtidens krav. Det kan även utgöra grunden för kommunala planer och strategier, till exempel befolkningsutvecklingsplan och näringslivsprogram framöver.

Mer information

Malin Elmerstig, projektsamordnare
072-500 19 03
malinhelen.elmerstigherjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-09 11.34
av Åsa Evertsdotter