2020-05-13 14.08

Många svar från Härjedalen om upplevd trygghet

Polisen i Jämtland genomförde en enkät om upplevd trygghet under april. 700 personer i länet svarade på enkäten. 148 svar kom från Härjedalen.

- Svaren kan påverka hur polisen och kommunerna samverkar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Tack till alla som tog sig tid att svara på enkäten, säger Jana Solsten, kommunpolis i Härjedalen.

Resultatet av enkäten analyseras. När det är klart redovisas resultatet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-13 14.08
av Åsa Evertsdotter