2020-04-30 12.20

Lägesrapport coronavirus och covid-19 torsdag 30 april 2020

Coronavirusrelaterad information

 • Förberedelser för att korta ner skoldagar om många lärare är sjuka. Varje skola informerar elever och föräldrar om detta blir aktuellt.
 • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har längre telefontider i maj. Vardagar klockan 8-9 och 13-14, telefon 0680-163 80. 30 april och 20 maj endast förmiddag.
 • Fortsatt planering för att ha personal i viktiga verksamheter om många - medarbetare eller brukare - blir sjuka.
 • Arbete och aktivitet tillverkar visirplast och engångsvisir, hittills
  • 5 470 plastskydd till visirbågar där plasten kan bytas ut och
  • 884 visirbågar som kan användas flera gånger.
 • Kommunen har köpt 500 visirbågar från Borlänge och fått 300 från Ytterhogdal.
 • Socialutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att med anledning av covid-19 inte verkställa beställningar av stöd och hjälp från andra kommuner för personer som tillfälligt vistas i Härjedalens kommun. Beslutet gäller tillsvidare.
 • Socialutskottet har beslutat att göra paus för växelvård och beslut om växelvård med anledning av coronaviruspandemin. Fem lägenheter i särskilt boende hålls tomma för att kunna ta emot covid-sjuka: Två på Fjällsol, två på Hedegården och en på Svedjegården. Beslutet gäller 1 maj till 31 juli 2020.
 • Sjukfrånvaroläget påverkar inte de verksamheter som är igång.
 • Krisledningsgruppen och staben har regelbundna möten varje vecka.

Nyheter och annat om coronavirus och covid-19 finns samlat på www.herjedalen.se/corona.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-30 12.20
av Åsa Evertsdotter