2020-04-08 13.50

Kulturskolan och vuxenutbildningen flyttar till Camp Sveg

Kommunstyrelsen beslutade 8 april att kulturskolan och vuxenutbildningen flyttar till Camp Sveg. Beslutet innebär även att Härjedalens kommun hyr Härjedalssalen, Mosippan och biografen.

Kommunstyrelsen beslutade att gå vidare med utredningen om hur övriga lokaler i Camp Sveg kan användas av kommunkoncernen.

Flera alternativ har utretts för Camp Sveg

Flera alternativ har utretts för hur Camp Svegs lokaler kan användas. Ett alternativ har varit att vuxenutbildningen lämnar de hyrda lokalerna på Tingshuset i Sveg och flyttar in i Camp Sveg.

Ett annat alternativ har varit att flytta vuxenutbildningen och folkbiblioteket i Sveg till Camp Sveg och att bibliotekets lokal i Medborgarhuset används till annat. Om bibliotekslokalen ska göras om till kontor måste fönstren troligen bytas eftersom de har usel isoleringsförmåga. Möjligheter och kostnader för alternativ användning av bibliotekets lokaler behöver utredas mer innan beslut fattas.

Härjedalens kommun har meddelat Härjegårdars revisorer att kommunen, som ägare av bolaget Härjegårdar, har för avsikt att fylla de outhyrda ytorna i Camp Sveg med kommunal verksamhet. Flytten av vuxenutbildningen och kulturskolan och att hyra Härjedalssalen, Mosippan och biografen är ett första steg. Steg två är att fortsätta utreda hur de tomma lokalerna ska användas.


Ekonomisk påverkan av beslutet

Camp Sveg har ett bokfört värde på 16 miljoner kronor. Driftkostnaderna uppgick 2019 till drygt 2 miljoner kronor, med ett driftnetto på –960 000 kronor.

Happy Sveg och Svegs företagar- och utvecklingsförening har lämnat lokalerna och inga nya hyresgäster har flyttat in. Hyresgäster är Trafikverket, Mannes och fritidsgården. Hyresintäkterna uppgår till 980 000 kronor.

Fastigheten bör ha ett driftnetto på 5 procent för att motivera att nedskrivning av det bokförda värdet behövs. Med oförändrade driftkostnader behöver intäkterna uppgå till 2 775 000 kronor.

För att vuxenutbildningen ska kunna ha verksamhet i Camp Sveg behöver ventilationen bytas och det ingår i investeringskalkylen. Ventilationsaggregaten installerades 1984 och den tekniska livslängden är slut. Medan ventilationsanläggningen byts är lokalen byggarbetsplats och vuxenutbildningen kan inte flytta in förrän ny ventilation är installerad. Investeringen beräknas till 3 miljoner kronor. Det innebär att intäkterna måste uppgå till 2 925 000 kronor.

För att tillgodose kommunens behov av lokaler för möten och skolans behov av samlingslokaler hyr kommunen Härjedalssalen, Mosippan och biografen. Kvadratmeterpriset är 1 215 kronor och kostnaden blir 755 000 kronor. Vuxenutbildningens hyreskostnader i Camp Sveg blir 779 000 kronor. Härjegårdars intäkter behöver ökas för att fastigheten ska ha ett driftnetto på 5 procent. Arbetet med att se över vad övriga lokaler kan användas till fortsätter.

Externt hyrda lokaler minskar med 530 kvadratmeter i Tingshuset. Vuxenutbildningens hyra i externa lokaler var 802 000 kronor för 2019.

Kommunstyrelsemötets protokoll justers 9 april 2020.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-08 13.50
av Åsa Evertsdotter