2020-01-31 14.07

Kommunstyrelsen vill att invånare slipper lottning för ripjakt

Kommunstyrelsen beslutade 29 januari att uppvakta länsstyrelsen om att de som är folkbokförda i kommunen ska kunna delta vid jaktpremiären av ripa och skogsfågel på statens marker utan att delta i lottning och kvotering.

Detta framför Härjedalens kommun till länsstyrelsen:
Det regelverk med lottning och kvotering som Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om som styrmedel för ripjakten på statens upplåtna marker stödjer inte kommunens ambition för befolkningsutvecklingen.

För att skapa ett mervärde för befolkningen i kommunen, locka fler att flytta hit och få invånarna att skriva sig i kommunen förordar vi att kommuninvånarna inte ska innefattas av den ordinarie lottningen och kvoteringen.

Kommunstyrelsen i Härjedalen förordar att kommuninvånare inte ska innefattas av den ordinarie lottning och kvotering.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-31 14.07
av Åsa Evertsdotter