2020-04-01 14.19

Kommunfullmäktige inställt och kommunstyrelsen erbjuder distansdeltagande

Kommunfullmäktiges möte måndag 27 april 2020 ställs in för att hindra spridningen av covid-19. Det har kommunfullmäktiges ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson beslutat. Beslutet tas med stöd av 7 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunledningsutskottets sammanträde tisdag 14 april ställs in, delvis för att det finns få ärenden att behandla och delvis för att minska spridningen av coronaviruset.

Kommunstyrelsemötet onsdag 8 april genomförs enligt plan. Sedan 1 april 2020 finns möjlighet för ledamöterna att delta på distans vid kommunstyrelsens sammanträden, om det finns särskilda skäl för det.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-01 14.19
av Åsa Evertsdotter