2020-04-15 09.31

Kalkning av Valmen

Den 14-17 april 2020 miljökalkas våtmarkerna mellan Hedeviken, Sörviken och Sonfjället med 400 ton kalk med helikopter. Det är Valmens åtgärdsområde som kalkas. Kalken är en granulerad och dammar minimalt. 

Bakgrunden till kalkningen är att vattenkemin i vattendraget inte uppfyller pH-målet, som för Valmen är pH 6,2. Kalkningen genomförs för att motverka de negativa effekter som försurningen och det låga pH-värdet åsamkar det biologiska livet i området.

Samråd har hållits med berörda markägare, berörda fiskeorganisationer och Mittådalens sameby.

Mer information
Janne Gabrielsson
Miljö och bygg
miljöövervakning och kalkning
070-594 16 06
janne.gabrielsson@berg.se

Mer information om kalkning finns på länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-15 09.31
av Anna Elfqvist