2020-04-20 09.05

Härjegårdar säljer lokaler och bostäder i Ytterhogdal

Härjegårdar säljer sex fastigheter med bostäder och lokaler i centrala Ytterhogdal till Hogdalshus AB för 7,45 miljoner konor. De nya ägarna tar över fastigheterna 1 maj 2020. Hogdalshus drivs av Per Hellmyrs och Anna-Karin Hellmyrs.

– Det känns intressant med Hogdalshus tydliga budskap om långsiktigt ägande och förvaltande av fastigheterna i Ytterhogdal, säger Hans Heuser, vd för Härjegårdar.

Härjegårdar har haft dialog med Hogdalshus en längre tid för försäljningen. Som en del i processen har Härjegårdar beaktat och utvärderat köparnas verksamhetsplaner.

- Hogdalshus pratar om god service till boende, att bygga förtroende och ha goda relationer till bygden. Det känns positivt, säger Hans Heuser.

Fastigheter som säljs i Ytterhogdal

  • Viken 60:1, gamla kommunhuset
  • Viken 6:75, hälsocentralen
  • Viken 13:3, Trumstedtsvägen 6,16 lägenheter
  • Viken 13:49-13:56, Monäsvägen 3-17, 8 lägenheter
  • Viken 8:19, Buanvägen 4, 6 lägenheter
  • Viken 1:53, Holmvägen 4-6, 9 lägenheter

Gamla kommunhuset i Ytterhogdal säljs till Hogdalshus AB.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-20 09.05
av Åsa Evertsdotter