2020-02-26 10.55

Förslag till fördelning av bygdemedel

Kommunledningsutskottet har 26 februari rekommenderat hur bygdemedlen för 2020 ska fördelas. Kommunstyrelsen beslutar om prioritering av ansökningarna onsdag 11 mars. Slutligt beslut om hur bygdemedlen fördelas fattas av länsstyrelsen.

Kommunledningsutskottets rekommendationer för bygdemedlen 2020

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Prioritering kronor


Lossen

Bruksvallarnas
byalagsförening

Sollkraftsanlägg-ning

210 000

210 000

Tänndalens
byalagsförening

Solkraftsanlägg-ning bygdegården

209 692

209 692

Funäsdalens
byalag

Solpanel Säterstugan Risnäset

123 975

123 975

Ljusnedals
byalag

Solpanel ungdomslokal

227 316

227 316

Flons
hembygds-

förening

Luftvärmepump

24 100

24 100

Tännäs
byalag

Energisparande åtgärder solpanel

203 000

203 000

Tännäs
byalag

Tännäs våtmark

2 805 000

500 000


Svegs
ryttarförening,
västra sektionen

Hinderpark för ridbana

30 000

30 000


Grundsjön, Halvfari, Långå kraftverk, Särvsjön, Hån

Fyrfasen
energi

Laddstation

275 000

275 000

Vemhåns
byalag

Bygga boulebana

65 000

65 000

Hedlanda
flygförening

Ombyggnad och nybyggnad

268 000

240 000

Särvsjöns
samfällighets-

förening

Energisparande åtgärder, byte fönster och ytterdörrar

362 500

340 586

Härjedalens
kommun

Grundsjöprojektet

50 000

50 000

Hedevikens IF

Renovering av toaletter

197 000

197 000

Hede-Vemdalens
golfklubb

Investering ruffklippare

300 000

300 000

Hede
skidklubb

Förbättrade träningsmöjligheter

41 671

41 671

Intresse-

föreningen
Oxsjön

Förbättring av gångled

29 146

0

Projektgruppen
Långå skans

Ny bro och marknadsföring av Långå skans

45 000

45 000

Långå
fiskevårdsområdes-
förening

Långåljusnan-projektet

90 000

90 000

Byggnadsföreningen
GT-gården

Ombyggnad av kök

859 650

0

Hede samfällighets-
förening

Reduceringsfiske av ruda

60 000

0


Lofssjön, Röragsjön

Glötegården

Taksäkerhet och inomhusmiljö

132 160

132 160


Orrmosjön, Härjeåsjön, Smedjemorasjön

Härjedalens
kommun

Service- och trygghetspunkt, SOT-container

85 000

0

Lillhärdals folkets
hus ekonomisk

förening

Målning av fastighet år 2

124 375

124 375

Lillhärdals
snöskoterklubb

Upprustning av Orrmobron

185 000

81 121


Svegssjön, Hundsjön, del av Krokströmmen, del av Långströmmen, Målingen, Svegssjön

Östra Härjedalens brukshundklubb

Byte av tak

31 280

31 280

Älvros hembygds- och fornminnes-förening

Omläggning av tak hembygdsgård

100 000

100 000


Del av Krokströmmen, del av Långströmmen, Storåströmmen, Öjeforsen

Ytterhogdals IK

Gräsklippare

100 500

95 585

Huskölen-Karlstrands byalag

Målning och renovering av Huskölens skola

120 000

0

Ytterhogdals hembygdsförening

Uppförande av ny gärsgård

100 000

100 000

Ytterhogdals hembygdsförening

Bord till fest- och möteslokal

17 970

0

Framtid Hogdal ideell förening

Badbryggor Sångsjöns badplats

57 000

0

Framtid Hogdal ideell förening

Gymnastik-material

23 000

23 000

Framtid Hogdal ideell förening

Högtalare

4 000

4 000

Överhogdals byalag

Byte av ytskikt tak, Forngården

136 448Tidigare beslut

Destination
Funäsfjällen

Investering spår och leder

775 000

Flera fonder

Härjedalens skateboardförening

Arena för spontanidrott

300 000

Lossen-fonden

Lofsdalsfjällens
turistnäring

Vision Lofsdalen

100 000

Lofssjön

Svegs curlingklubb

Investeringar i curlinghallen

759 122

Flera fonder

Leader sjö,
skog och fjäll

Landsbygds-programmet EU

506 790

Flera fonder

Leader
Hälsingebygden

Landsbygds-programmet EU

15 334

Flera fonderSidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-26 10.55
av Åsa Evertsdotter