2020-05-07 17.23

Förslag: Sälj industritomter och fastigheter i Vemdalen och Funäsdalen

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen 13 maj beslutar att sälja fyra industrifastigheter och två tomter.

Fastighetsförsäljningar i Funäsdalen

Funäsdalen 12:81
13 000 kvadratmeter av Funäsdalen 12:81 till Härjedalskök för att uppföra en industribyggnad och expandera verksamheten.

Pris: 160 000 kronor. Beslutat pris för mark i område är 20 kronor per kvadratmeter.

Funäsdalen 12:81.

Fastighetsförsäljningar i Vemdalen

Vemdalens kyrkby 32:48 och 32:49
Vemdalens kyrkby 32:48 och 32:49 säljs för att bevara tomterna som natur- och parkområden.

Pris: Köparen har erbjudit 250 000 kronor för de båda fastigheterna Vemdalens kyrkby 32:48 och 32:49.

Vemdalens kyrkby 32:48 och 32:49.


Del av Vemdalens kyrkby 32:16 - padelhall
6 000 kvadratmeter av Vemdalens kyrkby 32:16 för att uppföra en industribyggnad som padelhall.

Pris: 120 000 kronor. Beslutat pris för mark i område är 20 kronor per kvadratmeter.

Vemdalens kyrkby 32:16 för padelhall.

 

Del av Vemdalens kyrkby 32:16
6 000 kvadratmeter av Vemdalens kyrkby 32:16 för att uppföra en industribyggnad för prefabproduktion och snickeri.

Pris: 120 000 konor. Beslutat pris för mark i område är 20 kronor per kvadratmeter.

Vemdalens kyrkby 32:16 för snickeri och prefabproduktion.

 

Vemdalens kyrkby 24:8, gamla brandstationen
Vemdalens kyrkby 24:8 med befintlig byggnad säljs under förutsättning att köparen uppvisar positivt förhandsbesked om bygglov för parkering.

Fastigheten ska användas som parkeringsplats, vilket strider mot aktuell detaljplan. Samtidigt är behovet av parkeringsplatser i centrala Vemdalen är stort

Försäljning är beroende av att bygglov beviljas för parkering. Den befintliga byggnaden används som förråd och för uttag av vatten för spolning av skolans skridskobana och fyllning av tankarna i VA-bolagets spolbilar. Belysningen till skridskobanan styrs från byggnaden. Sommartid förvaras ishockeyrinken under tak i anslutning till byggnaden.

Pris: 450 000 kronor.

Vemdalens kyrkby 24:8, gamla brandstationen.Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-07 17.23
av Åsa Evertsdotter