2020-03-04 13.14

Föreslår förlängd tid för överlämnandet av vägar

Samhällsbyggnadsutskottet i Härjedalens kommun föreslår vid nästa sammanträde att tiden för att lämna över skötseln av enskilda vägar förlängs till 1 oktober 2022. Utöver det föreslås överlämnandet av gator och vägar i tätorterna starta tidigare än planerat.

– Vi har lyssnat till dem som säger att de behöver mer tid för att organisera skötseln av sina vägar och kommer därför att föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att ändra sitt tidigare beslut, säger utskottets ordförande Lars-Olof Mattsson (M).

En justerad tidsplan innebär att kommunen får större möjligheter att samordna överlämnandet av enskilda vägar med gator i tätorterna.

– Vi siktar på att genomföra det mesta av de förändringarna innan 1 oktober 2023 som var den ursprungliga planen. Under förlängningstiden får vi också möjlighet att kommunicera på ett bättre sätt, säger Lars-Olof Mattsson.

Det är framför allt tiden för lantmäteriförrättning som gör att en del fastighetsägare fått svårt att hinna med. Nu får alla längre tid på sig, även existerande vägföreningar och ideella vägsammanslutningar.

– Vi rår ju inte över Lantmäteriet, men nu får även de som behöver mest tid på sig en rimlig chans att få allt på plats. Men finns det någon som tänker nybilda en vägsamfällighet och inte har satt igång ännu så är det hög tid, säger Lars-Olof Mattsson.

Förslaget behandlas i samhällsbyggnadsutskottet 16 mars. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-04 13.14
av Åsa Evertsdotter