2020-04-15 10.38

Återvinningen ökar - Härjedalens kommun i topp

Härjedalens kommun ligger i topp i landet för insamling av glas, plast och papper som lämnas till återvinning. När det gäller papper ligger Härjedalens kommun högst i landet. Statistiken är beräknad per invånare vilket gör att turistkommuner hamnar i topp.

Det visar statistik från Förpacknings- och tidningsbranschen, FTI, som mäter hur mycket förpackningar, i kilo per invånare, som lämnas till återvinning.

- Det är mycket glädjande att återvinningen ökar. Förpackningsinsamling är inte ett kommunalt ansvar. När du slänger mjölkförpackningen i den gröna containern sparar du både miljö och pengar, säger Robin Loo som är avfallsstrateg på Vatten och miljöresurs.

Allas ansvar att sortera

Fortfarande slängs många förpackningar i brännbart. Att elda sopor är dyrt för både invånarna och kommunen. Dessutom skadar det miljön.

- Vi samarbetar så gott vi kan med FTI för att få till fler återvinningsstationer och snygga till befintliga. Nu hoppas jag att vi alla fortsätter och blir ännu bättre på att återvinna, avslutar Robin Loo.

Återvinningsstatistik

Återvunna förpackningar i Härjedalens och Bergs kommuner och hela landet under 2018 och 2019.

Förpackningar av:
(kg per invånare)

Glas

Papper

Plast

Metall

Tidningar

Härjedalens kommun 2019

51,73

43,68

22,1

3,2

24,46

Härjedalens kommun 2018

40,1

33,59

17,77

3,02

28,26

Bergs kommun 2019

32,86

24,75

15,85

3,32

12,87

Bergs kommun 2018

30,18

27,76

12,84

3,13

15,04

Sverige 2019

22,1

14,6

7,9

1,7

16

Sverige 2018

21,8

13,9

7,5

1,6

18,7


Statistik från Förpacknings- och tidningsbranschen, FTI.

Bild: Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-15 10.38
av Åsa Evertsdotter