2019-05-31 19.07

Wemerskolan till salu

Wemerskolan i Hede

Ett enigt kommunledningsutskott förslår att kommunstyrelsen på onsdag beslutar att sälja Wemerskolan i Hede. Hela fastigheten Hede kyrkby 11:14, skolan och annexet, säljs.

Fastigheten ska läggas ut till försäljning. Intresserade köpare lämnar ett pris och en verksamhetsidé. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt.

För närvarande hålls undervisning i svenska för invandrare i huvudbyggnaden och annexet används som kontorslokaler.

Vid försäljningen ingår ett hyreskontrakt med Härjedalens kommun för kontorsdelen i annexet under en tid. Undervisningen av svenska för invandrare flyttar till annan lokal.

Hotell- och restaurangutbildningen vid Wemerskolan i Hede lades ner på grund av för få sökande till utbildningen. Fastigheten har sedan dess delvis stått tom och delvis använts till andra verksamheter.

Därför lades Wemerskolan ned

Wemerskolans hotell- och turistutbildning lades ner 2014. 2011 tog de sista eleverna in. 2011 kom nya gymnasielagen, som gjorde linjer till program och skulle följa samma nationella mall och vara nationella program.

- Tidigare hade Wemer riksintag. Det innebar att vi vart tredje år fick åka till Skolverket för att visa vilka kurser vi skulle ha och vad som var speciellt. Hos Wemer var det fjällkunskap. Förnyat tillstånd för riksintag innebar att elever från andra kommuner kunde söka Wemer och elevernas hemkommuner betalade, sägerTina S Hammargård, tillförordnad bildningschef.

Med nya gymnasielagen ändrades kriterierna och riksintag togs bort på alla hotell- och restaurangutbildningar. Om programmet fanns i hemkommunen betalade inte hemkommunen för elevens skolgång i en annan kommun.

De utbildningar som har riksintag nu är speciella idrotts- och musikutbildningar eller andra utbildningar som regeringen anser är viktiga att ha kvar för samhällsuppbyggnaden, till exempel sjöfartsutbildningen.

- De elever i vår kommun som sökte till Wemer var få – och ännu färre kom från andra kommuner när hemkommunen inte längre betalade. Det ledde till Wemers nedläggning, säger Tina S Hammargård, tillförordnad bildningschef.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-31 19.07
av Åsa Evertsdotter