2019-10-10 11.07

Väg 311 och 314 renoveras

Kommunen har fått besked från Trafikverket att väg 311 och väg 314 ska renoveras och att Ytterhogdal får en ny gång- och cykelbana intill E45:an.

– Att vägarna behöver rustas är krav som kommunen framfört länge och som vi är glada över att ha fått gehör för, säger Lars-Olof Mattsson, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Tidplanerna är inte fastlagda. Troligen börjar gång- och cykelvägen i Ytterhogdal byggas 2024 och arbetena på väg 314 beräknas börja 2020 och pågå i fem år. Arbetena på väg 311 beräknas börja 2025.

– Det blir ett lyft för Hogdalsbygden att få smidigare förbindelser österut och även om ytskiktet på 311 är åtgärdat nyligen så kvarstår stora trafiksäkerhetsproblem där, säger Lars-Olof Mattsson.

Vilka åtgärder som ska utföra på vägarna ska utredas. På väg 311 från Tännäs till länsgränsen mot Dalarna handlar det sannolikt om breddning och att ta bort farliga krön.

På väg 314, från Ytterhogdal till Kölsillre, börjar arbetena troligen med trumbyten innan ny asfalt läggs. Här planeras projektet bli länsövergripande så att även den del som ligger i Västernorrlands län åtgärdas.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-10 11.07
av Åsa Evertsdotter