2019-04-26 17.25

Särskilt boende koncentreras till fyra orter

Socialutskottet har sagt ja till att koncentrera särskilt boende till fyra platser i kommunen. De som bor i särskilt boende på Mobacka i Lillhärdal, Senioren i Sveg och Fjällglimten i Vemdalen erbjuds särskilt boende på Svegsmon i Sveg, Hedegården i Hede, Svedjegården i Ytterhogdal eller Fjällsol i Funäsdalen.

- Vi kommer att fråga alla brukare vart de vill flytta och så långt som det är möjligt tillmötesgå deras önskemål om var de vill bo, säger socialchefens Anda Embretzen.

För dem som behöver mycket hjälp finns det fördelar med att flytta till Svegsmon i Sveg, Hedegården i Hede, Svedjegården i Ytterhogdal eller Fjällsol i Funäsdalen. Där är lokalerna lämpade för att ge mer omfattande omvårdnad.

- Många upplever det som tryggare och där är det bättre service med personal dygnet runt och gemensamma måltider. Ett särskilt boende är en slags helpension. Där finns det också tillgång till sjuksköterska under dagarna, säger Anda Embretzen.

Planen är att Mobacka och Fjällglimten upphör som särskilt boende 1 oktober och Senioren 31 december. De som bor här, eller deras anhöriga, har informerats om förändringen.

Senioren i Sveg görs om till seniorboende. De som bor i särskilt boende där kan bo kvar med hemtjänst om biståndsbeslutet ändras men det kommer inte att finnas nattpersonal på plats där. Nattillsynen görs av hemtjänsten.

- Det som vill bo kvar och inte behöver tillsyn eller hjälp dygnet runt kan få hjälp från hemtjänsten, säger Anda Embretzen.

Ambitionen är att tillsammans med fastighetsägaren och frivilliorganisationer ha ett gemensamt utrymme för mat och umgänge i Senioren. Senioren återgår till det den var tänkt för när den byggdes; att vara just ett seniorboende.

Vad som händer med Fjällglimtens och Mobackas lokaler är inte klart. Kommunen har en dialog med fastighetsägaren Härjegårdar om det.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-04-26 17.25
av Åsa Evertsdotter