2019-11-15 15.39

Samtalsklimatet i de politiska rummen utrett

En del tjänstemän har upplevt att arbetsmiljön under möten med politikerna har varit påfrestande och tjänstemännen har upplevt obehag under möten. Därför har företagshälsovården Priserva gjort en kartläggning av arbetsmiljön för miljö- och byggförvaltningen och näringslivsavdelningen kopplat till samtalsklimatet i de politiska rummen. 

Under kommunstyrelsens möte onsdag 13 november presenterade Priserva kartläggningen. Utifrån den diskuterades samtalsklimatet och vikten av ett respektfullt bemötande mot varandra, både politiker emellan och mot tjänstemän och besökare.

- Vi hade en bra diskussion där alla kom till tals. Vi har rensat luften och lagt mycket bakom oss. Nu tittar vi tillsammans framåt och det känns riktigt bra. Vi var överens och ser den här kartläggningen som ett avstamp för ett mer respektfullt bemötande och en bättre samtalston. Alla ska kunna uttrycka sin åsikt och vi måste skilja på sak och person. Jag känner mig förhoppningsfull, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist (C).

Kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist (C).

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-15 15.39
av Åsa Evertsdotter