2019-03-25 17.40

Omval i Falun 2019 - rösta i Härjedalen

Med anledning av omvalet till kommunfullmäktige i Falun erbjuder Härjedalens kommun förtidsröstning tisdagen 2 april 2019.

Valprövningsnämnden har beslutat att upphäva valet till kommunfullmäktige i Falu kommun 9 september 2018 och förordna om omval. Anledningen är att 126 förtidsröster i val till kommunfullmäktige inte levererades till valnämnden i tid och därmed aldrig räknades. Valprövningsnämnden bedömer att de oräknade rösterna sannolikt har påverkat valutgången och har därför beslutat att omval ska ske i val till kommunfullmäktige.

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda förtidsröstning vid minst ett tillfälle. Valnämnden i Härjedalens kommun har beslutat att förtidsröstning sker på tre ställen.

Biblioteket Medborgarhuset Sveg
Tisdagen 2 april 12-19

Lokalkontoret Funäsdalen
Tisdagen 2 april 13-15

Lokalkontoret Hede
Tisdagen 2 april 13-15

Röstkort och giltig identitetshandling ska vara med vid all förtidsröstning.

Väljare som inte är känd av röstmottagaren måste styrka sin identitet för att få rösta genom giltig identitetshandling, till exempel körkort, pass eller likvärdigt. Om väljaren inte har med en identitetshandling kan annan person i lokalen gå i god för väljaren. I så fall måste den personen visa identitetshandling.

Om du saknar röstkort

Röstkort kan beställas hos länsstyrelsen eller hos valnämnden
073-091 13 71.

Mer information

Valnämndens ordförande
Christer Nordqvist
073-828-03-91 eller
valhandläggare 073-091 13 71.

Information om valet i Falu kommun finns på Valmyndighetens webbplats www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-25 17.40
av Åsa Evertsdotter