2019-05-07 16.56

Ny översiktsplan föreslås gå ut på samråd

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen på mötet 8 maj beslutar att översiktsplanen ska skickas ut på samråd från 15 maj till 15 juli 2019.

Översiktsplanen redovisar hur mark och vattenområden ska användas och ger en politisk målbild över hur kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen skapar även utrymme för det oplanerade och oväntade och främjar en hållbar utveckling och god kommunal ekonomi.

Syftet med samrådet är att få in synpunkter från kommunens medborgare, företagare, föreningar, myndigheter, grannkommuner och intresseorganisationer.

Efter samrådet arbetas de inkomna synpunkterna in i planen. Under senhösten 2019 visas översiktsplanen på utställning.

Översiktsplanen är digital och finns tillgänglig på www.herjedalen.se från 15 maj.

Beslut om revidering och finansiering av översiktsplanen togs av kommunfullmäktige 23 november 2015. Miljö- och byggavdelningen ansvarar för arbetet med översiktsplanen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-07 16.56
av Åsa Evertsdotter