2019-04-26 10.19

Lämna anbud på Härjeåsjöns värdshus

Härjedalens kommun har beslutat att sälja Härjeåsjöns värdshus, Härjeåsjön 1:11, genom anbud.

Anbudsgivaren ska, utöver pris, lämna en beskrivning av vad man avser att använda fastigheten till. I anbudsprövningen utvärderas både pris och ändamålsbeskrivning. Andra skäl än priset kan avgöra vem som får köpa fastigheten. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten består av en värdshusbyggnad.

Tomtkarta över Härjeåsjön 1:11.PDF (pdf, 68.8 kB)
Fastighetsrapport Härjeåsjön 1:11PDF (pdf, 154.5 kB)

Frågor om fastigheten och visning

Kontakta Ann-Kristin Olofsson, fastighetssamordnare
0680-162 01

Anbud

I anbudet ska följande anges

  • Köpeskilling
  • Ändamålsbeskrivning

Sista anbudsdag 2019-05-05
Anbud skickas till anbud@herjedalen.se
Skriv Härjeåsjöns värdshus i ämnesraden.

De om lämnat anbud meddelas beslut via samma e-postadress som man lämnat anbud via.

Kommunstyrelsens beslut om försäljning av Härjeåsjöns värdshusPDF (pdf, 129.6 kB)

Härjeåsjöns värdshus.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-04-26 10.19
av Anna Elfqvist