2019-01-21 16.03

Lagkrav kräver ny webbplats

Kommunen behöver en ny användarstyrd webbplats där besökaren lätt hittar det den söker. Men webbplatsen behöver framför allt uppfylla de nya lagkraven om tillgänglighet.

Behovet av en ny webbplats och bristerna med den gamla beskrivs i ett tjänsteutlåtande med begäran om 750 000 kronor för att implementera den nya webbplatsen. Under onsdagen tar de förtroendevalda i kommunledningsutskottet ställning till frågan.

- Kommunen behöver en modern, ändamålsenlig och användarstyrd webbplats för att kommunicara effektivt på användarnas villkor. Det är mer ekonomiskt att bygga en ny webbplats än att totalrenovera den befintliga, säger kommunchefen Gunnel Gyllander.

Herjedalen.se är tio år gammal och har brister som till stor del förklaras av sin ålder. Den har nått vägs ände och går inte att utveckla vidare för att uppfylla dagens krav på en modern webbplats.

- Kommunen behöver en webbplats som uppfyller kraven i det nya tillgänglighetsdirektivet annars riskerar vi att få betala böter, säger Gunnel Gyllander.

De beräknade kostnaderna baseras på vad det kostat andra kommuner i länet att göra nya webbplatser.

Uppskattad investeringsbudget

  • Framtagande av struktur, 50 000 kronor.
  • Grafisk design, 100 000 kronor.
  • Specialfunktioner och tilläggssystem: Frågor och svar, e-tjänster, mediebank, 120 000 kronor.
  • Foton, grafiska bilder och illustrationer, 100 000 kronor.
  • Bygga sida (mallar med mera), 350 000 kronor.
  • Tekniska tester och användartester, 30 000 kronor.
  • Förstudie intranät, 50 000 kronor.

Kommunens intranät uppfyller inte heller tillgänglighetsdirektivet och saknar ändamålsenliga och efterfrågade funktioner. På sikt behöver även den interna kanalen för kommunikation uppdateras. Därför äskas 50 000 kronor till en undersökning för att kartlägga de interna kommunikaitonsbehoven och föreslå system som uppfyller behoven.

Bild på kommunens webbplats

Kommunen behöver en ny användarstyrd webbplats där besökaren lätt hittar det den söker. Men webbplatsen behöver framför allt uppfylla nya lagkrav om tillgänglighet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-21 16.03
av Åsa Evertsdotter