2019-05-09 17.57

Krisberedskapsvecka 6-12 maj

Foto: Thomas Henrikson, MSB.

I år genomförs krisberedskapsveckan 6-12 maj 2019. Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. Årets målgrupp är unga mellan 13 och 19 år.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Krisberedskapsveckan är till för att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

Lär dig mer om hur du kan öka din förmåga att hantera konsekvenserna av risker och hot på dinsakerhet.selänk till annan webbplats.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-09 17.57
av Åsa Evertsdotter