2019-07-31 16.13

Kommunen tar över Myltans förskola

Den 12 augusti går förskolan Myltan över till kommunal verksamhet. Tidigare drevs Myltan som föräldrakooperativ.

Myltans styrelse har frågat om kommunen kan tänka sig att ta över verksamheten.

- Eftersom vi inte har plats på andra förskolor för barnen från Myltan tar vi över Myltan och driver den vidare. Nu kan de som ställer sig i kommunens förskolekö önska Myltan som förskola, säger Tina Svensson Hammargård, bildningschef.

De föräldrar som har barn på Myltan har fått frågan om de vill ha platsen kvar.

Ett tiotal barn finnas på Myltan när kommunen tar över.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-31 16.13
av Åsa Evertsdotter