2020-05-11 16.13

Kalvningstid för renar

Under april–maj varje år är det kalvningstid för renar. De är då extra känsliga för störningar, redan på stora avstånd från människor. Det är därför olämpligt att vistas i områden där kalvarna föds och uppehåller sig som små, så kallade kalvningsland. I allmänhet kan fjällen räknas som kalvningsland.

Information om vad som gäller då du besöker renbetesfjäll i kalvningstid.PDF (pdf, 2.3 MB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-11 16.13
av Anna Elfqvist