2019-05-17 14.14

Hur vill du att Härjedalen ska se ut i framtiden?

Härjedalens kommun bjuder in till dialogmöten för samråd om kommunens nya översiktsplan. Förslaget till översiktsplan är ute på samråd 15 maj till 15 juli 2019.

Förslaget till Härjedalens kommuns översiktsplan är digitalt. Det finns på www.herjedalen.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka dina synpunkter till kommun@herjedalen.se eller via formulär på www.herjedalen.se. Ange diarienummer Ks 2018/124.

Välkommen till dialogmöten

Under dialogmötena deltar politiker och representanter från tillväxtavdelningen och miljö och bygg

  • 3 juni 18-20 Funäsdalen, fjällmuseet
  • 4 juni 18-20 Lillhärdal, Folkets hus
  • 10 juni 18-20 Sveg, Camp Sveg
  • 11 juni 18-20 Vemdalen, Lövåsgården
  • 17 juni 18-20 Lofsdalen, föreningshuset
  • 18 juni 18-20 Ytterhogdal, Folkets hus

Dialogmöten är en del av samrådet för översiktsplanen. Genom dialog inhämtar kommunen synpunkter och förslag på förbättringar som kan arbetas in i den nya översiktsplanen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-17 14.14
av Åsa Evertsdotter