2019-05-14 15.48

Gymnasieskolans utbud ses över tillsammans med lokala näringslivet

- Vi vill kunna möta det lokala näringslivets behov av arbetskraft, säger Tina Svensson Hammargård, tillförordnad bildningschef.

Kommunen tittar på olika alternativ och utreder vilka gymnasieprogram eleverna vill gå.

- Vi ska utreda om vi har de program som eleverna vill gå och som det finns jobb för här, vi ska erbjuda utbildning till de jobb som finns i kommunen. Vi behöver särskilt program för att möta utbildningsbehovet som de tjejer som inte vill gå teoretiska linjer önskar sig. Vi överväger att starta barn- och ungdomsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet, säger Tina Svensson Hammargård.

Bildningsförvaltningen undersöker om ett samarbete med vuxenutbildningen gör att industriprogrammet kan starta igen hösten 2020. Beslut fattas i bildningsutskottet i höst. Bildningsförvaltningen undersöker även om det är möjligt att erbjuda elutbildning med vindkraftsinriktning från hösten 2021.

- Om kommunen kan erbjuda utbildningsmöjligheter för unga och vuxna på hemmaplan kopplat till kommunens och näringslivets kompetens- och rekryteringsbehov ökar chanserna enormt att fler stannar kvar och bosätter sig i Härjedalen. Och det vill vi att fler ska göra, säger Jonas Kojan, tillväxt- och utvecklingschef.

- Självklart ska vi jobba nära näringslivet och kontinuerligt kartlägga företagens behov av arbetskraft tillsammans med skolan. Att anpassa utbildningsutbudet utifrån behovet är ett måste, konstaterar Jonas Kojan.

- Vi vill tillgodose utbildningsbehovet hos de ungdomar som bor här, säger Tina Svensson Hammargård.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-14 15.48
av Åsa Evertsdotter