2019-05-07 16.57

Gammal regel återinförs för ersättare i utskotten

Ett enigt kommunledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen på mötet 8 maj beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om att återgå till samma regler som tidigare fanns för ersättare. Ersättare i utskotten ska kunna delta på två möten per år och då få ersättning utan att vara inkallade som ordinarie ledamöter.

Det är samma relger som fanns tidigare men regelverket måste skrivas om eftersom de flesta nämnder har ersatts av utskott.

Samtidigt väntas kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda är 2 500 kronor per dag.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-07 16.57
av Åsa Evertsdotter