2019-11-11 14.22

Förslag: Spår, leder och raststugor tas över av destinationsbolag

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om att erbjuda Destination Vemdalen att ta över skötsel av spår, leder och raststugor.

Under tre år, med start i år, får destinationsbolaget 150 000 kronr per år. Finansieringen kommer från försäljningen av Härjedalens turistanläggningar AB, HTAB, vars pengar ska användas i gamla Hede kommun. Efter tre år har kommunen ingen skyldighet att ta över skötseln.

Samhällsbyggnadsutskottet har tidigare beslutat att kommunen inte ska underhålla turistleder och turistanläggningar utan lämna över dessa till andra intressenter. Destination Vemdalen har framfört att de behöver ekonomiskt stöd från kommunen för att klara övertagandet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-11 14.22
av Åsa Evertsdotter