2019-11-25 15.56

Förslag: Sänkt grundavgift för sophämtning

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige på mötet 3 december fattar besut om att sänka grundavgiften för sophämtning med 115 kronor per år. Sänkningen gäller både för hushåll som har soptunnor och containrar.

De nya avgifterna som föreslås är 775 kronor per år för hushåll med grön soptunna och 550 kronor per år för samfälligheter.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-25 15.56
av Åsa Evertsdotter