2019-11-11 11.04

Förslag: Sälj fastighet i Tänndalen för exploatering

Kommunstyrelsen föreslås besluta att sälja en del av fastigheten Funäsdalen 8:112, Pålsvallen i Tänndalen, till Svensk markexploatering i Borlänge för 1 470 000 kronor. Den del som föreslås för försäljning är på 6,1 hektar.

31 nya tomter för fritidsboende och permanentboende ska enligt avtalet byggas på fastigheten intill redan glest bebyggd fritidsbebyggelse.

Området som föreslås få tätare bebyggelse syns i röd färg på kartan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-11 11.04
av Åsa Evertsdotter