2019-11-11 14.13

Förslag: Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen

Kommunstyrelsen ska på onsdag 13 november 2019 ta ställning till att inrätta ett reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen.

Kommunen har enligt lag befogenhet att inrätta reglerområden för skotertrafik. Avtal om friåkningsområden på statens mark i lofsdalsområdet möter inga hinder. Regler efterfrågas bland befolkning och besökande.

Samällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen säger ja till ett reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen.

Läs förslaget till föreskrift om förbud mot körning i terräng på snötäckt mark med motordrivet fordon i regleringsområde Lofsdalen.PDF (pdf, 201.9 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-11 14.13
av Åsa Evertsdotter