2019-05-27 10.11

Förslag om ny utrustning för att webbsända kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att köpa ny utrustning för webbsändningar.

Den utrustning som används är gammal och gick sönder under förra sändningen av kommunfullmäktige. Ny utrustning ger högre kvalitet, kräver kortare tid för att förbereda inför sändningarna och kan lättare användas till andra typer av sändningar.

Det är 80-100 olika enheter som följer webbsändningarna från kommunfullmäktige via kommunens webbplats.

Kostnad 106 000 kronor.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-27 10.11
av Åsa Evertsdotter