2019-11-25 14.07

Förslag: Ny taxa för vatten och avlopp

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om ny taxa för vatten och avlopp, VA, på kommunfullmäktiges möte 3 december på Camp Sveg.

Årsabonnemanget föreslås bli 10 procent högre och anslutningsavgiften föreslås höjas med 20 000 kronor exklusive moms.

- Kommunen står inför stora investeringar i överföringsledningar och nya reningsverk i Sveg, Funäsdalen och Vemdalen och det finns ett stort behov av underhåll av ledningsnätet. Därför behöver VA-taxan höjas stegvis framöver, det här är första steget, säger Sofia Nisses, VA-chef, Vatten och miljöresurs.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-25 14.07
av Åsa Evertsdotter