2019-05-27 12.03

Förslag att sälja gamla brandstationen i Vemdalen

Kommunstyrelsen föreslås besluta att sälja gamla brandstationen i Vemdalen under förutsättning att ett antal villkor uppfylls och att inte någon kostnad belastar kommunen.

De villkor som köparen ska uppfylla handlar bland annat om att de funktioner som byggnaden och tomten servar skolan och Vatten och miljöresurs med ska uppfyllas på annat sätt och att köpparen ska visa upp bygglov för att göra fastigheten till parkering, eftersom det är brist på parkeringsplatser i byn.

Gamla brandstationen i Vemdalen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-27 12.03
av Åsa Evertsdotter