2019-11-27 15.20

Förslag: Aktieägartillskott till Härjegårdar

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 3 december beslutar att bevilja maximalt 30 miljoner kronor som aktieägartillskott för förlusttäckning fram till Härjegårdars årsstämma 2021.

- Härjedalens kommun borgar för Härjegårdars lån på 412 miljoner kronor. Det innebär att en konkurs skulle innebära att kommunen skulle få överta dessa lån. Mot bakgrund av detta är ett aktieägartillskott ett betydligt bättre alternativ. Hur mycket pengar vi slutligen behöver bidra med de närmaste två åren vet vi inte idag. Det beror delvis på hur det går med försäljningen av Härjegårdars fastigheter, säger Anders Häggkvist, kommunalråd (C).

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att verkställa aktieägartillskottet när beloppet är fastställt.

Bakgrund

Härjegårdar gör regelbundet en värdering av sina fastigheter. Många outhyrda lokaler och lägenheter kan leda till att enskilda fastigheters värden kan behövas skrivas ned.

- Nedskrivningar har påverkat Härjegårdars eget kapital negativt vilket har lett till att en kontrollbalansräkning fastställdes vid den första kontrollstämman i juni 2019. Det egna kapitalet ska återställas inom åtta månader från datumet för kontrollstämman och det är det vi nu gör, säger Ola Regnander, ekonomichef Härjedalens kommun.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-27 15.20
av Åsa Evertsdotter