2019-10-07 15.14

Försenade fakturor

Fakturorna från omsorg om äldre och funktionsnedsatta för september är försenade. Fakturorna beräknas nå mottagarna runt onsdag 23 oktober 2019. Sista betalningsdag på fakturan är 15 november 2019.

Fakturorna för oktober skickas ut som vanligt i mitten av november 2019.

Mer information
Avgiftshandläggare
Måndag-fredag klockan 10-12
0680-169 13

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-07 15.14
av Åsa Evertsdotter